niedziela, 27 grudnia 2009

Hotel Merkury

Hotel Merkury - został zrealizowany w 1965 roku przez architektów Cieślińskiego, Węcławskiego i Grochulskiego.
Pierwotnie wiele lat pod władaniami Orbisu, a jego kawiarnia była jednym z niewielu miejsc w Poznaniu, gdzie zawsze można było kupić piwo.
Obecnie obiekt jest po dużym remoncie i przebudowie, a sam hotel jest własnością sieci Accor.

Charakterystycznym elementem elewacji budynku jest obłożenie jej ceramicznymi płytami (przynajmniej do czasu remontu - to z czego te płyty są obecnie zrobione okaże się za kilka lat, gdy farba zacznie odchodzić).

Większość Poznaniaków widzi go codziennie, wiec pewnie mógłby być ładniejszy (pastelowe kolory - fuj!). Ale patrząc na prywatne hotele-gargamele, mógłby być też brzydszy. Czyli są powody do radości.

English version:
Merkury Hotel was built in 1965 by 3 architects: Cieśliński, Węcławski and Grochulski.
It was designed as Orbis property and its cafeteria was one of very few places in Poznań where you could always get a beer.
Not long time ago the hotel was rebuilt and currently it belongs to Accor Hotels.

Ceramic plates are very charateristic for this place (I suppose they are ceramic, but I think we will know the exact fabric in few years when they will get older:))

Most of Poznań citizens see it everyday, so probably it should be prettier (pastel colors - ugh!). But judging by private - ugly hotels, it could be worse too. So we have some reasons to enjoy.

poniedziałek, 21 grudnia 2009

Gazeta Wyborcza - Wechta S.A.
Nowa kamienica przy pl. Wolności w Poznaniu - zbudowana przez firmę Wechta SA, a kojarzona przede wszystkim z Gazetą Wyborczą - na parterze mieści się sygnowana przez nią kawiarnia.

W założeniu miała ona łączyć nowoczesność z "najlepszymi tradycjami poznańskiej secesji" (cokolwiek to jest?!). Historyzm pełną gębą. No tak...

Ani to nowoczesne, ani secesyjne. Za to jest kolorowo i plastikowo.
Nie zapominajmy o dziesiątkach reklam, a nawet gipsowym logu dewelopera - elegancja full wypas.

Historismus ist tot.

English version:
A new tenement house in Freedom Square in Poznań - built by Wechta SA and associated mainly with Gazeta Wyborcza (the biggest newspaper in PL) - even in the first floor you can find a GW cafeteria.

According to first plans the building was supposed to unite modernity and "the best tradition of Poznań art nouveau" (whatever it is). Historicism in the full meaning of the word. And so....

It's not modern and not art noveau. But it;s colorful and plastic.
And don't forget about tens of ads, and even about a gypsum logo of developer - totally elegant.

Historicism is dead.

sobota, 19 grudnia 2009

Osiedle WilczakOsiedle na Wilczaku - między ulicami Wilczak i Serbską. Położone nad brzegiem Warty, niedaleko Tesco i oczyszczalni ścieków - a więc wśród terenów rekreacyjnych.
Zbudowane przez dewelopera Budimex.

Co ciekawe i wyjątkowe, jak na nowe osiedle mieszkaniowe - jest ładne. Nie jest w lubianym i nadreprezentowanym stylu blokowo-barokowym, ale ma modernistyczny charakter.
Bloki są proste, białe i ma wesołe kolorowe balkony.

Jak się zaparkuje na noc w miejscu do tego nieprzeznaczonym - to spuszczą powietrze z kół. Straż sąsiedzka czuwa :D

English version:
Wilczak housing estate - between Wilczak and Serbska Streets. It's located near to Warta's bank, not far from Tesco and a sewage treatment pland - so we might call it "recreational ground".
Built by Budimex developer.

What is interesting and special, for a new housing estate, it's quite pretty. It's not popular and overrepresented block-baroque style, but it has his own modernism character.
Blocks of flats are simple, white, with happy balconies.

And if you park your car in place which is not destined to be the exact place - residents will let off air from your tires. Neighborhodd watch is watching you!!!

środa, 16 grudnia 2009

Modernistyczny Rzym

Kilka wyjazdowych zdjęć - zapraszam do Modernistycznego Rzymu
A few pics from my trip - Welcome to modernism Rome


Piękny i prosty budynek - Kwadratowe Koloseum ( Colosseo Quadrato - Square Colosseum) a właściwie - Pałac Cywilizacji Włoskiej - Palazzo della Civilita Italiana.
W dzielnicy EUR (Esposizione Universale Roma), która powstała na planowaną na 1942 wystawę ogólnowłoską, która, z powodu wojny się nie odbyła.
Dzielnica została wykończona i oddana użytku na Igrzyska Olimpijskie w Rzymie w 1960 roku.
Obecnie w dzielnicy znajdują sie przede wszystkim budynki rządowe oraz osiedla mieszkaniowe.

Ze względu na rozmach, świetny pomysł oraz wykonanie - wg mojego subiektywnego zdania - to najpiękniejsza dzielnica Rzymu.
EUR najlepiej zobaczyć zaraz po wizycie na Watykanie, porównać proste i eleganckie dzieła
modernizmu z ubóstwem form pozłacanych monumentów.

Beautiful and simple building - Square Colosseum, exactly Palace of italian civilisation.
EUR is a district of Rome, designed for The Italian Exhibiton in 1942 - but it has never took place.
The area was finished for Olympic in Rome in 1960.
Now you can find there mostly government buildings, as well as block of flats.

Because of impetus, great ideas and realization - in my subjective opionion - is the most beautiful part of Rome.
It's best to see EUR exactly after visiting Vatican City - to compare simple and elegant buildings of modernism with poverty of gilded monuments of forms.Modernism in Rome (EUR)Jeden z biurowców w stylu międzynarodowym niedaleko Stazione Termini.
One of office building in international style near to Termini Station


Na wystawie czasowej Futuryzm w Museo Centrale del Risorgimento można było znaleźć nawet takie perełki jak Fontanna (Fountain) Marcel Duchamp. Najsłynniejsze bodaj dzieło ready-made, które koniecznie chciałem zobaczyć i nie spodziewałem się, że natknę się na nie właśnie tam :D

Można tam było zobaczyć również inne bardzo znane i przełomowe dzieła m.in. Picasso, Kandinsky, Klee, Dali i wielu innych.

I visited a temporal exhibition"Futurism" in Museo Centrale del Risorgimento - you could find there even such a beauty as "Fountain" by Marcel Duchamp. The most famous ready-made work, which I was dying to see and I did not expect to find it in Rome.
You could see also many others famous and breakthrough works - f.e. Picasso, Kandinsky, Klee, dali and many others.

Na wystawie był również polski akcent - kilka dzieł najwybitniejszego polskiego surrealisty Jerzego Kujawskiego, który urodził się i wychował w Ostrowie Wielkopolskiem. Przez wiekszość życia tworzył i mieszkał w Paryżu, dokąd trafił po upadku Powstania Warszawskiego ( w którym brał udział).

There was even a polish part of this exhibition - a few works of most outstanding polish surrealist Jerzy Kujawski, who was born and raised in Ostrów Wielkopolski. Most of his life he lived and created in Paris, where he got after the Warsaw Uprising, which he was part of.

wtorek, 15 grudnia 2009

Nowe Garbary

Niedawno wybudowany biurowiec i apartamentowiec Nowe Garbary.
Jak dla mnie totalnie bez pomysłu i urody.
Myśle, że w takim punkcie miasta można było postawić coś ciekawszego.

English version:
Quite new office and apartment building Nowe Garbary.
For me its totally without idea and without beauty.
I think a place like this is supposed to be something more interesting and prettier.

środa, 9 grudnia 2009

Uniwersytet Przyrodniczy / Akademia Rolnicza - ul. Wojska PolskiegoKolejny budynek Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Znajduje się on przy ul. Wojska Polskiego na Sołaczu.
Po licznych przebudowach trudno mi powiedzieć co to za styl? Polski "styl państwowy" z lat 30.? Czy może socrealizm?

English version:
Next building of Poznań University of Life Sciences. It's located next to Wojsko Polskie St. in Sołacz (a district of Poznań)
After many different rebuildings it;s hard to say what style it represents. Polish public style from the '30?
Or maybe socialism realism?

wtorek, 8 grudnia 2009

Dworzec Poznań-GarbaryPołożony na uboczu, niedaleko Cytadeli dworzec kolejowy Poznań - Garbary.
Pewnie dzięki temu, że jest w mało eksponowanym miejscu, nie został oblepiony reklamami i dziesiątkami obleśnych budek i blaszanych pawiloników postawionych bez jakiegokolwiek ładu, a za to z najgorszych materiałów. Wiec jest okazja zobaczyć użytkową architekturę sauté, bez dodatków.

Jedynym mankamentem jest pomalowanie obiektu podczas niedawnego remontu na ciepłe, pastelowe żółcie i brązy - coś mi się wydaje, że projektantowi dworca nie o to chodziło.
Ale cóż - to ostatnio bardzo popularny sposób "oswajania" pozostałości modernizmu.

English version:
Located in suburbs, near to Poznań Citadel the Poznań-Garbary Railway Station.
Probably because of its location, it was not devastated by ads, ugly kiosks and disgusting little pavilions, mostly located without any order, but always made from worst fabrics. So there is a chance to see a real functional architecture sauté, without any additions.

The only disadvantage seems to be the color - warm, pastel yellow and brown - I suppose the railway station's designer didn't have this in mind. But what can I say - it's quite popular way to accustom with rest of modernism.

poniedziałek, 7 grudnia 2009

Rondo Kaponiera


Nawet reklama może być ładna.
Even an advertisment might be nice.


Wejście pod rondo Kaponiera
The entrance to Caponier rondo.

niedziela, 6 grudnia 2009

Wiadukt kolejowy Garbary

Miejscowa Coca-Cola
local Coca-ColaNiepozorny wiadukt kolejowy niedaleko dworca Poznań - Garbary.
Po niedawnym remoncie nie jest jeszcze zupełnie zrujnowany, więc warto rzucić na niego okiem.

English version:
Modest railway overpass not far from The Poznań-Garbary Railway Station.
After a recent renovation it is not ruined yet, so it's worth to see.

sobota, 5 grudnia 2009

Biurowiec ul. Zwierzyniecka - Geomat

Funkcjonalistyczny biurowiec Geomatu - przy ul.Zwierzynieckiej.

English version:
A functional Geomat office building - Zwierzyniecka St.

czwartek, 3 grudnia 2009

Jowita - Akumulatory


Dach nad głównym wejściem do DS Jowita - brutalistyczne, wyraźne ślady deskowania.
The roof over the main entrance to Jowita Dormitory - very brutal and and clear marks of boards


Dom Akademicki Jowita z lat 60., projekt autorstwa Miastoprojektu.
Ciekawe czy jego mieszkańcom podoba się surowy, prefabrykowany styl?

English version:
Jowita dormitory building from the '60, designed by Miastoprojekt.
I am wondering if its locators like the rough, fabric style?

środa, 2 grudnia 2009

Uniwersytet Przyrodniczy - Akademia Rolnicza


Budynek główny
The main buliding


Pomnik siewcy
A sower monument
Patrząc na klimatyzatory - musi tam być gorąco.
Judging by all air-condtioners - it has to be hot inside.


Ładny beton.
Nice concrete.


Modernistyczne budynki Akademii Rolniczej (obecnie Uniwersytet Przyrodniczy) zostały w większości zbudowane w latach 70.
Projektantami koncepcji architektonicznej byli Lech Sternal, Zygmunt Skupiniewicz i Witold Milewski.

English version:
The most of modern buildings of Poznań University of Life Sciences were built in the '70 .
The architectual conception is created by Lech Sternal, Zygmunt Skupiniewicz & Witold Milewski

wtorek, 1 grudnia 2009

Społem - ul.27 Grudnia
Funkcjonalistyczny budynek przy ul. 27 Grudnia.
Bez szalonej ilości reklam na elewacji, co dziwne w tej części Poznania - ale może dla reklamodawców jest po prostu zbyt brzydki?
Na parterze delikatesy Społem - wszystko wygląda stylowo - lata 70.

English version:
A functional building in the 27th December St,
Without crazy number of ads, what is odd in that part of Poznań - but maybe for adds companies it's simply to ugly?
In the first floor you can see Społem delicatessen - it all looks very stylish - the '70.

poniedziałek, 30 listopada 2009

Okrąglak


Budynek Powszechnego Domu Towarowego projektu Marka Leykama został zbudowany w latach 1948-1954.
The building of Common Warehous designed by Marek Leykam was built between 1948 and 1954.


Jest to jeden z pierwszych budynków w Polsce zbudowany z prefabrykowanych elementów.
It's one of the first building in PL, built from prefabric elements.


Wizualizacja Okrąglaka po planowanej rewitalizacji.
Here you can see a visualization of Okrąglak, after its planned renovation.


Pierwotnie elewacja miała brutalistyczny wyraz - pozostawiono naturalny szary beton - zmieniono to dopiero w latach 90 - przemalowując ją na biało.
Również w czasie remontu w latach 90. wymienione zostały okna - na dzielone poziomą ramą, zachwiało to czyste proporcje elewacji.

Okrąglak jest jednym z niewielu (a chyba nawet jedynym) poznańskich budynków, których opis można znaleźć w światowych publikacjach o architekturze. W świadomości Poznaniaków nie wywołuje jednak tak pozytywnych skojarzeń - chyba, że związanych z zakupami w jego wnętrzach wiele lat temu.

English version:
Renovation made in '90 brought new windows - divided by a horizontal line, what made all the construction look unsteady.
Okrąglak is one of few (or even the only one) building in Poznań, which is popular all over the world. In consciousness of Poznań citizens it does not bring good memories - maybe only memories of shopping there many, many years ago.