niedziela, 6 listopada 2011

Stary Browar - Pasaż, Atrium i płot - czyli kontrowersyjny Poznań

Na pytanie, co warto zobaczyć w Poznaniu, każdy Poznaniak jednym tchem, zaraz za Starym Rynkiem i Zamkiem (a niedługo już dwoma zamkami) wymieni z pewnością Stary Browar.
Co tak szczególnego jest w tym centrum handlowym, że uznawane jest za jedną z największych atrakcji naszego miasta?
Może tą zagadkę wyjaśni nam krótki spacer po Starym Browarze - od wejścia do nowej części przy ul. Ratajczaka, aż do wyjścia z atrium przy ul. Półwiejskiej.

English version:
If you ask anyone in Poznań about the cities biggest attractions, almost every one would tell you: Old City, the Castle (two castles soon!) and Stary Browar (the Old Brewery).
What is so special about this place???
I am taking you all for a short walk - from the main entrance of new wing to the exit on Półwiejska St.


Nowa część Starego Browaru (oficjalnie nazywa się ona Pasażem, ale w Poznaniu częściej można spotkać określenie "Nowy Browar") została zbudowana w 2007 roku, jej autorami są Piotr Barełkowski i Przemysław Borkowicz.
Nawiązuje ona do industrialnego klimatu starej części, odważniej zastosowana w niej jednak nowoczesne elementy, które nadają jej postmodernistyczny charakter.

The new wing of Stary Browar (officially called "The Passage", but most people call it "New Brewery") was built in 2007 and designed by Piotr Barełkowski and Przemysław Borkowicz. You can observe there some influences of the old part, but with modern elements, making the whole very post modernistic.


Częścią Starego Browaru, której zagospodarowanie rozpoczęło się dopiero w ostatnim czasie jest park. Pierwszym etapem jego rewitalizacji było zbudowanie ogrodzenia. Płot zaprojektował japoński architekt Tadao Ando.
Nie jestem przeciwnikiem ogrodzeń jako takich, zapewne ładny i zadbany park, w którym są drogie nasadzenia i inne instalacje, oraz który ma być bezpiecznym nie tylko w dzień ale i w nocy, jakiejś formy ogrodzenia i zamknięcia potrzebuje. Jednak płocisko które postawiono wokół parku jest po prostu okropne. Składa się ono z wolno stojących jeden przy drugich metalowych słupów, co jest pomysłem oryginalnym i samo w sobie mogłoby być ciekawe, gdyby nie fakt, że płot wygląda topornie, bardzo ciężko i przytłacza sobą nie tylko roślinki ale i wszystko inne co jest dookoła.
Trudno też oprzeć się wrażeniu, że im bardziej niebezpieczny kraj tym wyższe i bardziej solidne ogrodzenia - w Indiach czy krajach Afryki Północnej ogrodzenia zamieniają każdy obiekt w małą twierdzę - są to w większości wysokie ceglane mury, a na ich szczycie wmurowane bywają ostre kawałki szkła. Natomiast w USA oraz krajach skandynawskich ogrodzeń nie ma w ogóle.
Patrząc na płot wokół parku Starego Browaru możemy niestety dojść do wniosku, że bliżej nam do tych pierwszych krajów.

The newest part of Stary Browar is its park. First part of its revitalization was a new fence, designed by Japanese architect Tadao Ando.
I am not an enemy of fences, to be clear. I suppose a nice park, safe day and night, needs some sort of protection, but the big fence around Stary Browar is just awful! The fence is made of detached, metal posts, which could be even interesting, but in this case they look so clumsy, heavily and overwhelming.
Would be hard to notice that the more dangerous country, the higher and stronger fences are there. In India or in North Africa fences make every home a fotress, fences there are brick, often with sharp glass on top. On the other hand, in the USA or Scandinavia fences do not exist. Judging by Stary Browar I suppose we are much closer to the first option.

Nowy Browar ma klasyczny układ centrum handlowego, stanowi on podłużny, dość długi pasaż, gdzie sklepy i restauracje ulokowane są na 3 kondygnacjach.
Oprócz tego jest w 3 piętrowy parking podziemny, biura i masa innych tajnych pomieszczeń.
The new wing looks like a classic shopping center - longitudinal, quite long passage, with shops and restaurant located on 3 floors.
Besides that we have also 3 floors of parking lots, offices and lots of other secret places.
Niedaleko dziedzińca oraz przejścia do starej części Browaru postawiono rzeźbę japońskiego performera Mr. "Henyo-Penyo Myomyonmyo" (cokolwiek to znaczy - bo nawet Google Translate nie potrafi mi pomóc). Artysta ten zafascynowany jest mangą i anime, w takiej konwencji utrzymana jest rzeźba.

Not far from Atrium you can find a sculpture, made by Japanese performer Mr. "Henyo-Penyo Myomyonmyo" (whatever it means - even Google couldn't help me). The artist is fascinated by manga and anime, which is quite obvious, isn't it?Patrząc w oczy rzeźby nasuwają się pytania - Co biorą japońskie dziewczyny? Gdzie to można kupić? I ile to kosztuje?
Looking into these eyes some questions pop up - what does Japanese girls take? Where can we buy it? And how much does it cost?Pasaż jest ze starą częścią Starego Browaru połączony pięknym dziedzińcem z kawiarniami, galerią sztuki oraz największym na świecie kuflem piwa, z którego jak poznańska wieść niesie w dniu otwarcia lało się darmowe piwo - pobito wówczas jednego dnia 2 rekordy Guinnessa: na największy kufel i największą ilość piwa wypitego z jednego naczynia.
Historia ta bardzo silnie działa na oszczędną ale lubiącą piwo pyrlandzką duszę i jest bardzo chętnie, z wyraźnym rozmarzeniem, powtarzana.

The Passage is connected to the old wing by a beautiful courtyard with cafes, art gallery and a beer mug - the biggest in the world. They say on the opening day beer was free - Two Guinness records were made, for the biggest beer mug and for the biggest quantity of beer drank from one mug.
This story is quite popular in frugal Poznań :).Sercem Starego Browaru jest jednak jego stara część. Powstała ona w miejscu dawnego Browaru Huggerów, w którym do 1980 roku warzone było piwo, a następnie teren opanowali liczni żule, którzy zamienili jego teren w jeden z mniej zachęcających kawałków Poznania.
Na szczęście (chociaż w tym zdaniu mogę być kontrowersyjny) w 1998 roku należąca do Grażyny Kulczyk firma Fortis kupiła teren browaru.
Pierwotnie koncepcja rewitalizacji Browaru Huggerów była dużo skromniejsza i ograniczała się głównie to istniejących już w tym miejscu budynków.
The old wing is Stary Browar's heart. It's built in a place of former Hugger's Brewery - the Brewey was opened till 1980 and then the factory was closed and went into ruin, which made the Brewery one of not-so-nice parts of Poznań.
Fortunately (I could seem controversial now) in 1998 the whole place has been bought by Fortis company, owned by Grażyna Kulczyk.


Otwarcie Starego Browaru nastąpiło w 2003 roku (budowa trwała tylko rok).
Stary Browar was opened in 2003 (after one year of building).W głównym holu stanęła rzeźba Igora Mitoraja "Światło księżyca" z 1991 roku - rzecz bardzo ładna, a wyglądająca jak wszystkie inne rzeźby Mitoraja czyli trochę jak obtłuczona mordka Kolosa z Rodos.
In the main hall there is Igor Mitoraj's sculpture, called "Moonlight" (1991) - a very nice thing, looking like all other Mitoraj's works, that is like a little bit chipped face of Colossus of Rhodes.


Mam nadzieję, że spodobał się Wam ten spacer po Starym Browarze. Osoby, którym nie udało się zamieszkać w Poznaniu, mogą choć trochę poczuć na czym polega jego fenomen, natomiast Poznaniakom ten post również może się spodobać, bo mają możliwość wytknięcia mi błędów, nieścisłości i ogólnego braku racji (na co szczerzę liczę i wszystkich do tego zachęcam) - bowiem Stary Browar jest obiektem kontrowersyjnym i każdy w Poznaniu ma swoje zdanie na jego temat.
I really hope you have enjoyed a short walk in Stary Browar. If you hadn't any chance to live in Poznań, you could feel Stary Browar's phenomenon, and if you actually do live here, it's a great opportunity to point out all my mistakes, errors and inaccuracies (please, do not hesitate to do that!) - Stary Browar is a very controversial place and everybody in Poznań has its own opinion in mind.


Wyświetl większą mapę

Collegium Novum - funkcjonalizm, ale czy udany?

Niedawno rozpoczął się remont (zgodnie z nowomową rodem z wniosków o fundusze unijne - termomodernizacja) Collegium Novum UAM. Remont taki zazwyczaj polega na obklejaniu elewacji styropianowymi płytami, a następnie malowaniu całości na wesołe kolory, które podobać się mogą jedynie przedszkolakom z młodszych grup i członkom zarządów Spółdzielni Mieszkaniowych. Miejmy nadzieję, że uniwersyteccy włodarze wykażą się większym smakiem, niż panowie z wąsami w buraczanych garniturach, ale lepiej chuchać na zimne i zawczasu sfotografować Collegium Novum, póki jeszcze przyszli tłumacze zimą marzną a latem się przegrzewają, ale elewacja budynku wygląda tak jak tego chcieli architekci.

[edit: Z ostatniej chwili... Gotowa już po remoncie część Collegium Novum została całkiem ładnie pomalowane na szaro-szarsze kolory i stanowi jeden z niewielu niezepsutych termomodernizacją budynków. Gratulacje dla UAM!]

English version:
Lately, AMU Collegium Novum is having a renovation (or better say termomodernization - it's such a cool name!). A renovation like this is based on putting foamed polystyrene plates on facade and then painting it with colorful and happy paints. I suppose only kindergarteners and trustees of housing associations may like it. We can only hope that Unversity's authorities have better taste, but from my point of view it's wise to take precautions and take pictures now, before it would be too late to see Collegium Novum in a way that its architects wanted.


Collegium Novum zostało zbudowane w końcu lat 60., jego architektami byli znani z wielu innych poznańskich obiektów - Lech Sternal (Collegium Altum) i Jerzy Liśniewicz (Alfa, Budynek Marago czy NOT. Zespół składa się z 2 dwóch budynków, o prostej naprzemiennie nieregularnej linii okien.
Collegium Novum was built in the end of the '60s, its architects were famous for their other works architects - Lech Sternal (Collegium Altum) and Jerzy Liśniewicz (Alfa, Budynek Marago or NOT). The complex has two buildings, with straight and alternate irregular lines of windows.Nową realizacją w Collegium Novum jest gmach biblioteki wydziału, wybudowany w latach 2001-2005. Projekt architektoniczny sporządził poznański architekt Tomasz Durniewicz.
The new part of Collegium Novum is The Library, built in 2001 - 2005. It was designed by architect from Poznań Tomasz Durniewicz.
Wyświetl większą mapę

Bloki również mogą wpaść w ciąg - ul. Grunwaldzka

Przy ul. Grunwaldzkiej, na przełomie lat 50. i 60. powstała oryginalna jak na poznańskie warunki realizacja urbanistyczna. Jest nią 5 funkcjonalistycznych bloków mieszkalnych, wraz z umiejscowionymi pomiędzy nimi parterowymi budynkami handlowo-usługowymi.
Bloki są ulokowane w ciągu, frontami skierowane prostopadle do ulicy, co pewnie chociaż trochę ochrania mieszkańców od hałasów ruchliwej ulicy Grunwaldzkiej. Elewacje bloków są siatką naprzemiennie ułożonych okien i balkonów (chociaż właściwe są to loggie, ale ta pompatyczna nazwa pasuje raczej do elementów poznańskiego ratusza, a nie do skromnego bloku).
Budynki handlowe pierwotnie miały proste w pełni przeszklone fronty, ale próby dziadowskiego ulepszenia i upięknienia modernizmu skutecznie to zmieniły na rzecz gipsowych sztukaterii i plastikowych płacht z reklamami.

English version:
A quite interesting urban realization came into life between the '50s and '60s on Grunwaldzka St. I am talking about 5 totally functionalist blocks of flats, with small, single storied, merchant/service buildings between them. Fronts of the buildings are located perpendicular to the street, so probably it protects flats at least a little bit against all loud street noises. Facades are like a net of alternate windows and balconies (though it's more like a loggia, but such a pompous name fits better city hall than a simple block of flats). Small bungalows were meant to have glass facades, but hard efforts to make this place uglier caused a change - plaster stucco works and plastic advertisements.


Wyświetl większą mapę