środa, 28 grudnia 2011

Modernistyczny Meksyk - Acapulco modernizm nad Pacyfikiem

Acapulco jest starym meksykańskim miastem. W okolice przyszłego miasta Hernan Cortes dotarł w 1531 roku, w połowie XVI wieku założona została tam osada, która uzyskała prawa miejskie uzyskało w 1599 roku. Niezwykle szybki rozwój miasto zawdzięcza bardzo dogodnie położonemu portowi, przez który wiedzie bardzo ważny szlak handlowy z Panamy do Kalifornii.

Acapulco jest jednak przede wszystkim słynnym kurortem. Jego kariera rozpoczęła się w latach 20. i 30. XX wieku, kiedy to masowo zaczęły do niego ściągać hollywoodzkie gwiazdy, kupując luksusowe wille na otaczających miasto wzgórzach. 

English version:
Acapulco is an old Mexican city. Hernan Cortes reached this neighbourhood in 1531, in the middle of XVIth century a village was established there and in 1599 the place got its town privileges. Very fast development was caused by a good located sea port and an important Panama - California track.
Most of all, Acapulco is a very famous resort. In the '20s and 30's the place became popular among celebrities from Hollywood, who bought luxury houses on the nearby hills.

 
Zatoka Acapulco otoczona jest luksusowymi hotelami. Większość z nim zbudowana jest w przyjemnym minimalistycznym stylu. Nie zauważyłem tam znanych z Egiptu potworków w stylu "faraońskim" albo zapełniających polskie wybrzeże pensjonatów w stylu blokowo-barokowym. Może należałoby powiedzenie "ale Meksyk!" przerobić na "ale Międzyzdroje!".
Acapulco Bay is crowded with luxury hotels. Most of them is built in a quite nice, minimalistic style. I haven't seen there Pharaoh-like hotels known from Egypt or block-baroque style of Polish sea resorts. Maybe we should change our "What a Mexico!"saying for "What a Międzyzdroje!". :) 


 

Pas lądu na którym znajduje się Acapulco nie jest szeroki. Pomiędzy zboczami gór a linią brzegu w większości miejsc nie ma nawet 1 km szerokości.
Acapulco zone is not wide.Most places between mountains and sea does not even have 1km of width.


Co ciekawe w Meksyku wszystkie plaże są publiczne, a więc brzeg oceanu nie jest pocięty odgradzającymi jednych od drugich płotami.  
What's interesting, all beaches in Mexico are public, so ocean's shores are not cut into parts by many stupid fences.


Taki widok z okna, na Zatokę Acapulco, miał Michael Jackson. Obecnie jest otoczona wysokim murem willa została wystawiona na sprzedaż.
Such a view over Acapulco Bay had Michael Jackson. Currently the whole place is walled and is for sale.


Acapulco kojarzy się mi nieodmiennie z hitem Ricchi E Poveri, przebój wieje myszką, ale jego klimat miło kontrastuje z grudniową polską szarzyzną.
When I think of Acapulco, I always think of a Ricchi E Poveri hit song, maybe it's a little bit old, but it's such a nice thing, especially if you remember ugly cold Polish weather.


czwartek, 15 grudnia 2011

Modernistyczny Meksyk - Frida Kahlo i Diego Rivera

Frida Kahlo i Diego Rivera byli jedną z najciekawszych par w historii sztuki.
On - komunista, kobieciarz, muralista i architekt. Ona - malarka, kochanka Lwa Trockiego, ze złamanym  po wypadku tramwajowym kręgosłupem.
Ich style malarskie znacznie się od siebie różniły, Diego, jak sam twierdził, malował prosto, tylko to co mógł zobaczyć, natomiast w malarstwie Fridy dostrzec można głęboki symbolizm i realne zdarzenia są tylko tłem i pretekstem dla pokazania wewnętrznych przeżyć malarki.


English version:
Frida Kahlo and Diego Rivera were one of the most interesting couples in the history of art.
He - a communist, womanizer, mural painter and architect. She - a painter, Leon Trotsky's lover and a women with a spine broken in a tram's accident.
Their art styles could not differ more. Diego, as he said himself, painted simply whatever he could see, but Frida, on the other hand, painted with symbols, real happenings were only backgrounds and excuses to show her own personal feelings.

Ogromny fresk "Polityczna wizja narodu meksykańskiego" Diega Rivery zobaczyć można w Pałacu Narodowym przy placu Zocalo w Mexico City. Przedstawia on historię Meksyku od czasów azteckich, aż po czasy malarzowi współczesne.

The huge mural called  "The Epic of the Mexican people" at the National Palace on Zocalo in Mexico City. It shows history of Mexico since Aztec times till the painter's present - day.Fresk bardzo jednoznacznie odzwierciedla komunistyczne sympatie Diega Rivery, a jak widać na poniższym fragmencie do duchownych żywił inne uczucia.
The mural shows clearly Rivera's fondness for communists, but as you can see below, he had completly different feelings for priests.

Meksykańskim robotnikom cel wskazuje sam Karol Marks.
Karl Marx himself shows Mexican workers the goal.

Na niemal każdym fresku Rivery znaleźć można Fridę.
On almost every River's mural you can find Frida.

La Casa Azul znajdujący się w dzielnicy Coyoacán w Mexico City to dom Fridy i Diega. Zgodnie z testamentem Diega Rivery został on zamieniony w Muzeum Fridy Kahlo. Można w nim zobaczyć jej łóżko z specjalnie doczepionymi sztalugami, jej gorsety, obrazy i rodzinne fotografie. Co ciekawe, Diego w testamencie zastrzegł, by nigdy nie otwierać kilku pomieszczeń w tym domu, była nim m.in. jedna z łazienek i jego gabinet. Dopiero gdy w roku 2002 zmarła przyjaciółka Diega i wykonawczyni jego testamentu Dolores Olmedo pomieszczenia te zostały otwarte, znajdowało się w nich archiwum Diega oraz obrazy i suknie Fridy.

La Casa Azul, located in Coyocan in Mexico City, was home to Frida and Diego. Diego Rivera donated the house to the nation of Mexico and the place was converted to Frida Kahlo Museum. The house looks as it did in 1951 and contains f.e. Frida's bed with an easel, her corsets, paintings and family's photographs. What's interesting, Diego in his testimony wanted a few rooms in the house to remain closed forever - a bathroom and his study were one of them. When in 2002 died Dolores Olmedo, Diego's friend and the executor of his testimony, these rooms were opened. They conatined Diego's personal archive and Frida's paintings, clothes and personal artefacts.

Ciekawostką jest fakt, iż przez długi czas po ucieczce z ZSRR do Meksyku, w Casa Azul mieszkał Lew Trocki. Wynająć własny dom zmuszony został dopiero po wykryciu przez żonę jego romansu z Fridą  i po karczemnej awanturze z tego tytułu.
And now a bit of gossip -when in 1937 Leon Trotsky obtained an asylum in Mexico, he and his wife were first housed in La Casa Azul. After almost two years Trotsky had to rent his own house, when his wife discovered his romance with Frida.


Potężnie zbudowany, gruby Diego i drobna Frida stanowili dość oryginalne połączenie.
Huge, heavy Diego and tiny Frida were quite an interesting couple.piątek, 9 grudnia 2011

Modernistyczne Mexico City - modernizm w oparach tequili

Mexico City jest jednym z największych miast świata. Obecnie liczy ok. 25 mln mieszkańców i stanowi trzeci co do wielkości zespół miejski na świecie, większe od niego są tylko Tokio i Seul. Urbanistyka tych miast różni się jednak od siebie dość znacznie, ponieważ mieszkańcy Tokio i Seulu stłoczeni są w gigantycznych blokach - mrówkowcach, natomiast dla nawet biednego Meksykanina najważniejsze jest posiadanie własnego domu. Dlatego też Mexico City ma ogromną powierzchnię zapełnioną jednorodzinnymi domami, a bloków jest w nim stosunkowo niewiele.

Miasto Meksyk powstało na miejscu zburzonej z rozkazu Hernána Cortésaa azteckiej stolicy Tenochtitlan i stało się stolicą Nowej Hiszpanii. Z okresu hiszpańskiego panowania pochodzą bardzo liczne zabytki architektoniczne - głównie barokowe, rokokowe i klasycystyczne.

Najciekawszy jednak okres rozwoju Mexico City przypada na okres od lat 50. do 80. XX w., wówczas odkryto duże złoża ropy naftowej w Zatoce Meksykańskiej, co w połączeniu ze wzrostem cen tego surowca oraz meksykańskim boomem demograficznym, doprowadziło do niespotykanej w historii rozwoju miasta.
Przypływ gotówki do kasy państwa i konieczność zapewnienia nowych mieszkań oraz budynków użyteczności publicznej było idealną szansą dla rozwoju architektury modernistycznej - którą to szanse Meksykanie bardzo dobrze wykorzystali.

English version: Mexico City is one of the world's largest cities. Currently it has about 25 mlns of citizens and it's the third largest city complex (only Tokio and Seul are bigger). Of course, town-planning in every of them is completly different, cause people in Tokio live in huge blocks of flats and every Mexican dreams about his own little house. That's why area of Mexico City is really big, full of small detached houses, with very few blocks of flats. Mexico City came into being thanks to Hernán Cortés' order to destroy old Aztec capital, Tenochtitlan and the place became capital of New Spain. Many of architectural monuments originate from that time - mainly baroque, rococo and classical ones. The most interesting part of Mexican history places between the '50s and '80s of XXth century, because that was the time when petroleum was discovered in the Mexican Gulf. Rise of petroleum prices and Mexican population explosion caused huge development of the city. Incomes and a big need of flats and public buildings were a great opportunity for modernistic architecture - and they have taken advantage of it.


Wieża Latynoamerykańska (Torre Latinoamericana) - została zbudowana w latach 1948-56. Jest pięknym przykładem dojrzałego modernizmu. Ma 183 metry wysokości (44 piętra). Na najwyższym piętrze znajduje się taras widokowy. Ważną konstrukcyjną cechą wieży jest jej odporności na trzęsienia ziemi, co ma istotne znaczenie dla niespokojnego sejsmicznie regionu Meksyku.
Torre Latinoamericana was built between 1948 and 1956. It's a beautiful example of mature modernism. It has 183 meters of height and 44 floors. On the last floor there is a observation deck. The most important attribute is a big resistance to earthquakes, which is of great importance for such a restless seismic region of Mexico.


Panorama miasta widziana z tarasu widokowego Wieży Latynoamerykańskiej. Miasto ciągnie się po horyzont.
The city panorama seen from Torre Latinoamericana. The city spreads out even on the horizon.


 
Edificio La Nacional - pierwszy meksykański drapacz chmur. Zbudowany w latach 30. w pięknym art deco. Obecnie w budynku znajduje się sklep amerykańskiej sieci Sears.
Edificio La Nacional - first Mexican skyscraper. It was built in the '30s, in a beautiful Art Deco style. Today there is Sears shop.


 
Na pierwszym planie ruiny prekolumbijskiego miasta Tlatelolco, a w tle jeden z niewielu w Mexico City bloków z lat 60.
On the foreground - ruins of pre-Columbian city Tlatelolco, on the background - one of the few blocks of flats from the '60s.Niezbyt lubianym, przede wszystkim przez bardzo licznych tam turystów z Polski, obiektem jest nowa modernistyczna Bazylika Matki Bożej z Guadalupe. Została ona zbudowana w latach 70. kiedy oczywiste stało się, że obsługa ruchu pątniczego (obecnie 12 mln pielgrzymów rocznie) wymaga odpowiednio przystosowanego do tego kościoła.
Obiekt jest bardzo udany i przede wszystkim niezwykle funkcjonalny, a tym przypadku jest to najważniejsza kwestia.
Not so popular building, (most of Polish tourists do not like it) is the new modernistic Basilica of Our Lady of Guadalupe. It was built in the '70s, when it became obvious that so big quantity of pilgrims (over 12 mlns per year)needs a well prepared church. The building is quite nice and, above all, very functional, which is the most important feature.
Przed wizerunkiem Matki Bożej z Guadalupe zamontowano ruchomy chodnik. Dzięki temu sprytnemu zabiegowi, mimo niesamowitych tłumów, przejście przez obrazem się nie blokuje.
Under the icon of Our Lady of Guadalupe there is a moving sidewalk. Thanks to that, even despite of crowds, the passage is never blocked.


Wizerunek Matki Bożej z Guadalupe na indiańskim ponczo Juana Diego ma prawie 500 lat. Takiej trwałości nie mają nawet kurtki Barbour.
The image of Our Lady in Guadalupe on a cloak of Juan Diego has almost 500 years.
Even Barbour jackets do not last so long.

Najbardziej udanym modernistycznym budynkiem w Mexico City jest zbudowany w 1964 roku gmach Muzeum Antropologicznego.
Na dziedzińcu znajduje się gigantyczne zadaszenie, które wsparte jest na jednym, centralnie usytuowanym słupie. Nazywane jest el paraguas czyli parasol.
The best modernistic building in Mexico City is National Museum of Anthropology, built in 1964.
In the courtyard there is a huge roofing, leaning on one, central situated column. It's called el paraguas, which means an umbrella.

Wszędzie w Meksyku natknąć się można na wizerunki La Calavera Catrina lub obecnie popularniejszej Santa Muerte. Czasami trudno oprzeć się wrażeniu, że otaczają nas kościotrupy. Na szczęści sami Meksykanie, korzystając z powszechnie dostępnych taco i churros, starają się swoimi własnymi osobami zatrzeć to nieprzyjemne wrażenie.
Almost everywhere in Mexico you can find images of La Calavera Catrina or even more popular Santa Muerte. Sometimes it's hard not to have a feeling that there are skeletons everywhere. Fortunately, Mexicans using tacos, churros and themselves cover up these not so fortunate feelings.