wtorek, 19 marca 2013

Alfa - Nowoczesny pomysł na Poznań?

Trudno znaleźć w Poznaniu bardziej kontrowersyjny obiekt niż biurowce Alfa przy ul. Św. Marcin. Opinie o niej są skrajnie różne, od zachwytów nad modernistycznym wielkomiejskim sznytem aż po pogląd, że bardziej pasowałyby do przedmieść Mombasy niż sporego europejskiego miasta.
Prawda jak zwykle leży po środku. O ile architektura kompleksu zasługuje na uwagę, to jego poziom utrzymania prezentuje raczej afrykańskie standardy.

English version:
It's really hard to find in Poznań more controversial object than Alfa buildings. Some love it, some hate it, but the truth as always lies somewhere in the middle. Its style it's quite impressive, but the whole compex is very neglected.

W miejscu Alfy przed II Wojną Światową znajdowały się kamienice, które w czasie walk o Poznań zostały zniszczone lub bardzo uszkodzone. Strat wojenne Poznania były gigantyczne, wg wyliczeń prof. Andrzeja Saksona z 2006 roku, wycenił je na niemal 11 mld złotych (który na podstawie dzisiejszych cen). Jest to kwota, za którą można wybudować 18 stadionów miejskich przy ul. Bułgarskiej.
Before Alfa in this place were tenement houses, which after the WWII were completly destroyed. Poznań lost a lot during the war - in 2006 prof. Andrzej Sakson said it could be even 11 mln Zlotys. Such a big amount would be enough to build even 18 really, really big stadiums.
Alfa była wpisana w koncepcję nowej zabudowy centrum Poznania, którą stworzył na początku lat 60. zespół kierowany przez Jerzego Liśniewicza. Ten niedawno zmarły architekt pozostawił po sobie wiele charakterystycznych dla Poznania budynków – hotele Poznań i Polonez, gmach NOT czy blok przy ul. Św. Marcin popularnie zwany Telewizorami od znajdującego się w nim sklepu z artykułami RTV i jego charakterystycznej reklamy.
Alfa was a part of a new plan of Poznań, designed in the '60s by Jerzy Liśniewicz's team. Jerzy Liśniewicz has recently passed away, but he left many famous Poznań buildings - like Polonez and Poznań hotels, NOT building and a very characteristic block of flats in the city center.
Biurowców takich jak Alfa miało być w Poznaniu więcej. Jednym zrealizowanym jest Alfa. Kolejne znajdować się miały w pobliżu przy ulic Ratajczaka i 27 Grudnia, a pozostałością po rozpoczęciu ich realizacji jest pusty do dzisiaj plac przy Teatrze Polskim.
Alfa wasn't supposed to be the only one this type of building in Poznań, butfinally it was the only one to be built. Other buildings like Alfa has been designed all over the city, f.e. in the front of The Polish Theater. That place is still a free parcel.
Nowoczesna urbanistyka lat 60. przejawiała się w projektowaniu „miasta dla samochodu”. Maksymalnie zwiększano przepustowość ulic oraz wytyczanie przy nich dużej ilości miejsc parkingowych. Poszerzono wówczas ul. Św. Marcin, przeprojektowano całkowicie ul. Solną i wytyczono trasę przelotową przez Ostrów Tumski. Od koncepcji „miasta dla samochodu” stopniowo odchodzono już w latach 70. i w tym należy upatrywać niedokończenie realizacji całego projektu przebudowy centrum. Jerzy Liśniewicz do końca życia twierdził, że jest to projekt niedokończony.
In the '60 the city was supposed to be "city for cars". That's why street should be big and wide, with many parking places on both sides. St.Martin St. was made much wider, Solna St. has been totally changed, there was also made a route in Ostrów Tumski. But not so long after that, in the '70s this conception has been left and that's why the city center is not finished. Jerzy Liśniewicz always said the project wasn't completed.
Alfa brzydko się starzeje. Niska jakość materiałów użytych przy jej budowie, przede wszystkim blachy trapezowej i aluminiowych okuć okien użytych do wykończenia elewacji tylko przyspiesza i pogłębia ten proces. Efektu dopełnia niezmywany od 40 lat brud. Tylko jedna z wież, należąca do KRUS, utrzymana jest w dobrym stanie wizualnym i pokazuje, jak Alfa mogłaby wyglądać gdyby nieco lepiej o nią zadbać.
Alfa is getting old in a very ugly way. Bad quality of materials, most of all bad quality of plates and aluminium fittings only makes it more visible. Dirt, not cleaned since almost forty years, doesn't help also. Only one of the towers, the one belonging to KRUS, looks much better and shows us how the place could really look like.

W latach 60. odnoszono się do tej budowy niezwykle entuzjastycznie. Dzięki Alfie centrum Poznania miało nabrać wielkomiejskiego charakteru, równego możliwościom, potrzebom, a w szczególności ambicjom miasta. Alfa nazywana była w nawiązaniu do zabudowy warszawskiego Placu Defilad „poznańską ścianą wschodnią”.
Alfa was supposed to be one of Poznań highlights. The city center was supposed to be really nice, dazzling and metropolitan. 


Wyświetl większą mapę