czwartek, 20 stycznia 2011

Kolejny blok przy ul. Głogowskiej

Przy ul. Głogowskiej na Łazarzu jest duża obfitość pokaźnych rozmiarów modernistycznych czy może nawet bardziej funkcjonalistycznych bloków. Dlatego dzisiejszy post będzie o jednym z takich właśnie bloków, a kilka następnych mam jeszcze w planach.
Budynek znajduje się na rogu ul. Głogowskiej i ul. Stablewskiego, ma 7 kondygnacji, a uwagę przykuwają ciekawie urządzone balkony z niesymetrycznie ułożonymi 'zasłaniaczami' wiader, mopów, rowerów i innych rzeczy które można jeszcze trzymać na balkonach. Warto się napatrzeć ten prosty element, który daje blokowi oryginalny wygląd, bo przy następnej termomodernizacji na pewno zostaną zastąpione pomarańczową pleksą którą się teraz zasłaniane wszystkie poznańskie balkony.
Co prawda teraz też pierwotny układ nie jest specjalnie szanowany, bo niektórzy mieszkańcy z jakiegoś powodu zamontowali sobie jakieś kawałki plastiku, które stanowią dodatkowe okno na balkonie. Ma ktoś pomysł po co się takie coś robi? Może żeby gdy słońce zaświeci od tej strony robił się sympatyczny efekt szklarniowy i było gorąco i duszno?


English version:
Głogowska St., Łazarz - here you can see quite a lot of big modernism or even functional buildings. That's why today my post is about one of them and few others are waiting for their turn :)
This building is situated between Głogowska St. and Stablewski St., has 7 floors and most interesting part of it are its balconies, decorated by "covers", covering buckets, mops, bikes and any other stuff you might keep there. You better take a look at that simple element, cause I am sure soon it will be changed into orange plastic that is almost everywhere.
On the other hand, the interesting structure even now isn't very appreciated, because as you can see some of tenants put there additional plastic pieces as an extra balcony window. Has anybody an idea why would they do that? Dunno, maybe when sun comes out, there is a nice heat effect, really warm and airless?

czwartek, 6 stycznia 2011

Dworzec kolejowy Poznań Główny

Pierwszy dworzec kolejowy w miejscu dzisiejszego Dworca Głównego został wybudowany w latach 1874-79. Od tego czasu był on wielokrotnie rozbudowywany i przebudowywany.
Obecny modernistyczny kształt dworzec zawdzięcza przebudowie trwającej od początku lat 60. do połowy lat 70. Zatarto wówczas niemal wszystkie ślady poprzedniego jego wyglądu - w latach 60. wnętrza, a w latach 70. elewację.
Elewacja dworca pierwotnie pokryta była granitowymi płytami. Nadawało to elegancki i solidny wygląd temu budynkowi. Jednak gdy na początku lat 90. kilka z płyt odpadło, postanowiono je zdemontować i zastąpić zwykłym tynkiem.
Z kolei w ostatnich latach tynk zastąpiono ogromnymi płachtami reklam. Upodabnia to dworzec do Warszawy, gdzie właściciele wszystkich świetnych modernistycznych budynków w centrum obwiesili je reklamami, zamieniając miasto w jeden wielki billboard, a władze miasta chyba się z tego cieszą, bo z tym faktem od lat nic nie robią.
Miejmy nadzieję, że po remoncie dworca, który jest zapowiadany jeszcze przed Euro 2012, reklamy znikną i będzie się można nim ponownie chwalić.

English version:
The first railways station in the place of today's Railways Station was built between 1874 and 1879. Since that time the Station has been modernized and expanded many times. Present modernism look the Station ows to a renovation lasting from the '60s to the '70s. Every previous element was removed - insides in the '60s, the facade in the '70s.
Previously, the facade was covered with granite plates. Thanks to the plates the whole building seemed elegant and very solid. But when in the first years of the '90s some of the plates fell off, it was decided to remove them and put plaster.
In recent years the plaster has been changed into advertisement. That's why the Railway Station looks completely like Warsaw (where owners of all great modernism tenement houses decided to put adds on them and have changed the city into one big billboard, but I personally suppose the authorities enjoy that, because all they do is nothing).
Let's hope that after next renovation (before Euro 2012) all adds will be removed and we will be proud of that place again!


Dworzec Cesarski (Dworzec Letni) - widok o ul. Głogowskiej. Obecnie zaczyna się remont tego świetnego budynku, który mimo dużego uroku, wartości historycznej i architektonicznej, od lat służy za miejsce spotkań miejscowej żulerki, a chodnik przed nim jako miejsce zbiórek wycieczek wyjeżdżających z Poznania dokąśtam.
The Emperor's Railway Station (aka Summer Station) - view from Głogowska St. The renovation of this place is starting now - though its big charm, historical and architectural value it was the place for local tramps meetings :), and sidewalk nearby was the main place of gatherings for all trips from Poznań to somewhere.


Most Dworcowy - jedna z głównych arteri komunikacyjnych miasta.
Station Bridge - one of the city's main road.