czwartek, 19 marca 2015

Winogrady - Osiedle Wichrowe Wzgórze

Winogrady są jednym z najbardziej charakterystycznych blokowisk w Poznaniu. Powstały w czasie PRL-owskiego boomu budowlanego w latach 60. i 70. 
Na Winogradach mieszka 43 tysiące osób. Jednak pierwotne założenia mówiły o zbudowaniu osiedla na ponad 70 tysięcy mieszkańców. Dlaczego tak się nie stało? Otóż dokończenie kolejnych elementów planu zabudowy uniemożliwił jednak polska zapaść finansowa lat 80.

Osiedle Wichrowe Wzgórze (dawniej osiedle Kraju Rad) składa się z 15 budynków 16-piętrowych oraz 20 niższych 5-piętrowych bloków.
 Osiedle powstało w latach 1974-1981.
Historia blokowiska na Winogradach sięga 1962 r., kiedy to zatwierdzony został Ogólny Plan Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Poznania. Wyznaczył on Winogrady jako teren pod budowę nowoczesnego wielorodzinnego osiedla.
Winogrady zostały wybrane jako lokalizacja nowych osiedli z 2 zasadniczych powodów, pierwszym była bliska odległość od centrum miasta, natomiast drugim dobre warunki klimatyczne panujące w tej części Poznania. Nasłonecznienie i ukształtowanie terenu sprawia też, że jest to jednym z najcieplejszych miejsc w Poznaniu.
Ogólny projekt zabudowy Winograd został sporządzony m.in. przez Halinę Skibniewską - autorkę słynnych Sadów Żoliborskich.
Dla budowy Winograd opracowano nową technologię budowy z wielkiej płyty - nazwaną od miejsca jej powstania "Wielką Płytą Winogradzką".

Czy Wichrowe Wzgórze to udane osiedle? Odpowiedź nie jest jednoznaczna. Z jednej bowiem strony, podobnie jak niemal wszystkie osiedla z czasów PRL, zmaga się z kiepską jakością wykonania, złymi materiałami i niezbyt imponującymi metrażami mieszkań.
Z drugiej strony, osiedle jest dobrze skomunikowane z centrum miasta, sporo jest na nim przestrzeni i zieleni, których trudno szukać w tej ilości na nowych deweloperskich osiedlach.