środa, 28 lipca 2010

Biurowce przy ul. Piekary

Te funkcjonalistyczne biurowce z 1966 roku są kolejnym po Alfie przykładem planów przebudowy centrum Poznania jakie funkcjonowały w połowie XX wieku.

Budynki nie są specjalnie ciekawe, ale trudno ich nie zauważyć, bo stanowią dominantę w okolicy, mocno odcinają się od zwartej zabudowy ul. Piekary i małych placyków niedaleko Kina Apollo.

English version:
These functional office buildings from 1966 are next, after Alfa buildings, example of Poznań city center rebuilding's plans, which were present 50 years ago.
They are not interesting at all, but they are also hard not to see, cause they remain a dominant in the neighborhood and cut off rest of Piekary St. buildings and small squares next to Apollo cinema.

czwartek, 15 lipca 2010

Zamek Cesarski - nieneoromańskie wnętrza

Zamek Cesarski w Poznaniu jest najmłodszym zamkiem w Europie, jego budowa trwała 5 lat i została ukończona w 1910 roku. Jako, że jest on przykładem stylu neoromańskiego, to nie może być przedmiotem zainteresowania tego bloga.
Zupełnie inaczej sprawa się ma z wnętrzami zamku, bowiem te były wielokrotnie przebudowywane i z pierwotnego ego i neomauretańskiego wystroju niewiele zostało.

Pierwsza przebudowa rozpoczęła się już niecałe dziesięć lat od zakończenia budowy, bo po odzyskaniu przez Polskę niepodległości, zamek zmienił swoje przeznaczenie - stał się siedzibą Uniwersytetu Poznańskiego i także poznańską rezydencją Naczelnika Państwa Józefa Piłsudskiego a później prezydentów II RP, którzy zajmowali w czasie wizyt w Wielkopolsce dawne apartamenty cesarskie.

Druga przebudowa wnętrza wiąże się z II WŚ i niemiecką okupacją Polski, zamek stał się jedną z kwater Adolfa Hitlera oraz siedzibą Namiestnika Kraju Warty - Arthura Greisera.
Pomieszczenia w zamku zupełnie zmieniły swój charakter - zdominował go hitlerowski rodzaj neoklasycyzmu, który do dzisiaj zachował się w dużej części. Warto zaznaczyć, że w Poznaniu zachował się jedyny na świecie gabinet Hitlera, który jest miniaturą tego z nieistniejącej już berlińskiej Kancelarii Rzeszy.

Ostatnia duża zmiana wnętrz wiąże się z powojenną renowacją zamku, który bardzo ucierpiał w czasie walk o Poznań. Zamek stracił całą górną część wieży, która do dzisiaj nie została odbudowana i pewnie już taka pozostanie.
Sala tronowa została zamieniona w kino pałacowe o wyraźnych późnomodernistycznych akcentach i dodano wiele robotniczo-chłopskich elementów, które do Zamku Cesarskiego pasują jak pięść do nosa.

English version:
The Imperial Castle in Poznań is the youngest castle in Europe, its building lasted 5 years and was ended in 1910. Since it's an example of Neo-Romanesque style, it is quite obvious it will be a subject of interest for my blog.
Completly different is with insides - they have been changed so many times that there is nothing left of Ego and Neomauritanian style.
The first rebuilding was started only 10 years after its opening, because Poland got its independence back and the castle got a new destination - it was a head office of University of Poznań and a residence of the Chief of State (the title was used during the Second Polish Republic) - Józef Piłsudski and then other polish presidents, who were located in emperor's apartments during their visits in Poznań.
During the WWII the castle were transformed into Adolf Hitler's residence and it was used as a head office of Arthur Greiser - the administrator of the Wartheland.
All rooms in the castle have been completly changed - the castle was dominated by nazi Neoclassicism, which is still present inside. It's important to notice that inside the castle is a private cabinet of Adolf Hitler - it's a copy of Hitler's cabinet from the Reich Chancellary and it's the only one that has remained after the WWII.
The last enovation was necessary after the war, because the castle was very destroyed during fights in Poznań. The castle lost its higher tower - it has never been rebuilt and probably it will be this way.
The Throne room is now used as a cinema in a late-modernism style. The insides got many rustic - workers elements and to be true - they do not fit to the Imperial Castle at all.


Neoklasycystyczna płaskorzeźba - goły facet z młotkiem.
A Neoclassicism relief - a naked guy with a hammer.


Socrealistyczna tablica - spawacze (tym razem ubrani) i inne gadżety, w tym nasz piękny Okrąglak
A socialist realism plate - welders (this time in clothes) and other stuff, our beautiful Okrąglak


Tłum ludzi zwiedzających zamek w czasie akcji "Poznań za pół ceny".
Crowds visitng the castle during "Half Price Poznań"action

piątek, 2 lipca 2010

Akademia Muzyczna - czyli stare, nowe, nowsze i kebab

Akademia Muzyczna w Poznaniu to jedna z najlepszych uczelni muzycznych w Polsce, czy to samo można jednak powiedzieć o jej siedzibie? Trudno jednoznacznie na to odpowiedzieć.

English version:
The Music Academy in Poznań is one of the best music universities in Poland, but could we say the same about its premises? It's hard to answer.


Budynki AM składają się z 3 części:
1) Zbudowany w 1908 roku Dom Ewangelicki - stylowo odpowiadający pozostałym zabudowaniom Dzielnicy Cesarskiej, a przede wszystkim dzisiejszemu Collegium Iuridicum (pierwotnie Bank Raiffeisena).

The academy buildings are composed of three different parts:
1) The first one - The Evangelical House was built in 1908 - fits exactly to the rest of the Imperial Quarter (if you are not from Poznań :) - The Imperial Quarter is a place where you can find f.e.: The Great Theatre , Collegium Minus of AMU, Collegium Maius of AMU and Imperial Castle.)2) Skończona w 1997 roku dobudówka do budynku głównego. Rzecz wybitnie brzydka i pozbawiona uroku, a w dodatku obłożona jakimiś płytkami, które kojarzą mi się ze ścianą toalety publicznej.
Architektowi chyba pomyliły się pojęcia "dopasować" i "naśladować", bo widoczne na drugim zdjęciu poniżej, naśladowanie kształtu szczytu elewacji, zakrawa na ponury żart z poczucia estetyki Poznaniaków.

2) An annexe to the main building - finished in 1997. A place completly ugly and without any charm, and decorated with tiles looking like a wall in a public toilet.
I suppose the architect confused definitions of "to fit" and "to imitate", because - as you can see below - an imitating of the facade's shape looks like a bad joke...


3) Najnowsza część kompleksu - prosta i purystyczna Aula Nova z 2006 roku. Doczepić się jednak muszę - bo nie wiem dlaczego wpisana jest w plan koła, ani to ładne, ani pasuje do otoczenia, praktyczne pewnie też nie jest. Chociaż to pewnie moje subiektywne odczucia, bo lubię budynki-klocki.

3) The newest part of the complex - simple and pure Aula Nova (2006). I have to complain, unfortunately, because I have no idea why it is a circle - it is not nice, it doesn't match with its surroundings, I doubt it is practical either. Maybe it is only my feeling, cause I like squares :)No i ostatnia część - Budka z kebabem. Postawiona bez pozwolenia i bez zgody konserwatora zabytków (dlaczego w takim razie jeszcze stoi??) Szkarada nad szkaradami i profanacja najbardziej reprezentacyjnej części miasta.
Budka doczekała się już grupy przeciwników na Facebooku - oto ona . Trudno się temu dziwić.

And finally - the last one - The Kebab Kiosk. Built without any permission, without any conserver's agreement (so why it is still there???) A real eyesore and a true profanation of historic buildings, what can I say more.
The Kiosk has even its own group of enemies on Facebook - here you have. Hard to be surprised.