piątek, 13 sierpnia 2010

Niepoznańskie klimaty cd. - Werona bez Julii

Werona natychmiast przywodzi na myśl historię Romea i Julii z dramatu Williama Shakespeare'a, miłośnikom architektury i sztuki przed oczyma stanie amfiteatr, antyczny most i średniowieczno-renesansowa starówka, ale Werona to nie tylko historia.
Werona jest jednym z najbogatszych miast we Włoszech, dużym ośrodkiem handlowym i przemysłowym, miała (a właściwie to ciągle ma) szczęście do mądrych urbanistów miejskich, czego mogą jej pozazdrościć wszystkie polskie miasta - jeśli się mylę i krzywdzę swoją opinią jakąś polską urbanistyczną perełkę, to proszę Was o szybkie i brutalne wyprowadzenie mnie z błędu.

Miasto to w ciągu ostatnich 100 lat zwiększyło liczbę mieszkańców z 80 tyś. do ponad 280 tyś., ten ogromny wzrost populacji nie spowodował jednak chaotycznej rozbudowy przedmieść czy zniszczenia zabytkowego centrum, ale harmonijny rozwój miasta.
Warto zwrócić uwagę, że do opracowywania założeń urbanistycznych zaangażowano takie sławy jak np. Richard Rogers. Główną cechą dzisiejszej Werony jest aranżowanie dawnej przestrzeni przemysłowej i magazynowej na cele mieszkalne, co jest pomysłem bardzo fajnym i szkoda, że u nas ciągle niedostatecznie wykorzystywanym.

English version;
Verona always and forever will remind everyone of Romeo and Juliet from William Shakespear's drama, but for architecture lovers it's also a city of an amphitheatre, an antic bridge and medieval - renaissance old city. But Verona doesn't mean only history.
Verona is one of the richest cities in Italy, a big trade and industrial centre and has always been lucky when it goes about city's architects - I suppose every polish city would envy that, if I am wrong, please let me know.
There has been a huge increase of population, from 80 000 one hundred years ago to 280 000 now. It didn't cause any harm to the city center, nor did it bring any chaotic exapnsion of suburbs.
Please notice that there were well - known architects involved into city design, like f.e. Richard Rogers. The most important attribute of Verona is an arrangment of old storage and industrial space for housing purposes - it's a great idea, but unforunately still not used in Poland.


Murale na dworcu kolejowym -Verona Porta Nuova
Murals in the railway station - Verona Porta Nuova
W Weronie nie sposób całkiem uciec od Romea i Julii...
It's quite impossible to miss Romeo and Juliet ...


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz