poniedziałek, 5 września 2011

Dom żołnierza i Teatr Muzyczny (jeszcze przez jakiś czas)

Idea budowy Domów żołnierza była bardzo popularna w dwudziestoleciu międzywojennym, powstawały we wszystkich większych garnizonowych miastach. Pierwsze powstały zaraz po odzyskaniu niepodległości w Warszawie i Wilnie.
W Domu żołnierza znajdowało się kino, stołówka, sale konferencyjne oraz biblioteki - słowem prawie wszystko czego mógł potrzebować szeregowy żołnierz czy nawet podoficer (dla oficerów podobne role rozrywkowo-kulturalne pełniły kasyna oficerskie).

Pomysł budowy poznańskiego Domu żołnierza wypłynął w połowie lat 20., jednak budowa obiektu przy ul. Niezłomnych ruszyła dopiero po śmierci marszałka Piłsudskiego (którego imię nosił przed II Wojną światową i nosi znów od 1991 roku), natomiast ukończona została w marcu 1939 roku. W czasie wojny w budynku stacjonowało Gestapo.
Wojny budynek nie przetrwał, został niemal całkowicie zniszczony. Jego odbudowa ruszyła w 1949 roku.

Przedwojenny Dom żołnierza, zaprojektowany przez Władysława Czarneckiego, był obiektem czysto modernistycznym. Jednak powojenna odbudowa nieco zmieniła jego formę i doszukać można się w niej zapowiedź nadchodzącego socrealizmu (w końcu stał on się obowiązującym stylem państwowym właśnie w roku 1949).

Od 1956 roku w Domu żołnierza działa Teatr Muzyczny (pierwotnie jako Operetka Poznańska). Miejsce to jednak niespecjalnie nadaje się na potrzeby teatru, dlatego od lat stara się on o uzyskanie osobnej siedziby. Prawdopodobnie już niedługo przeniesie się do takiego miejsca, a będzie nim dawne Kino Olimpia (o którym już kiedyś pisałem).

English version:
In the Interwar period it was very popular to build something called "Soldier's Home" in almost every garrison city. The first ones were built just after WWI in Warsaw and Vilnius. In a typical Soldier's Home there were a cinema, a cafeteria, conference rooms and libraries - it was simply all what privates need! Officers had officer's mess.
Idea of building a Soldier's Home in Poznań became popular in mid-'20s, but the building was started just after Pilsudski's death (the place is named after him)and finished in 1939. During WWII it was a headquarter of Gestapo.
The before-war Soldier's Home designed by Władysław Czarnecki was purely modernistic. But after the war its shape has changed and you can find there some symptoms of Socialist realism (which in 1949 became offical public style).
Since 1956 the Musical Theater is located there, but this place doesn't exactly fits what a theater really needs, so the city is trying to find a better place. Probably soon the Theater will move to a new place - the Olimpia cinema.


Pokaż Teatr Muzyczny na większej mapie

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz