niedziela, 10 kwietnia 2011

Modernistyczny Nowy Jork - Muzeum Guggenheima

Po miesięcznej przerwie od opublikowania ostatniego posta, wracam na bloga, ale tym razem szczególnym niepoznańskim tematem. Temat jest związany z przerwą w postach, która była spowodowana przygotowaniem i obroną mojej pracy magisterskiej, a potem wycieczką po wschodnim wybrzeżu USA, z której to przywiozłem całą masę zdjęć niesamowitej modernistycznej architektury, nowoczesnego malarstwa, instalacji artystycznych i rzeźby. Oczywiście blog ten nie traktuje o modernizmie w NYC, Waszyngtonie czy Bostonie, nawet tym najbardziej udanym i sławnym, ale o Poznaniu i jego (oczywiście nieco skromniejszych) przejawach tego stylu. Jednak nie odmówię sobie przyjemności opublikowania kilku postów z najciekawszymi obiektami, które udało mi się odwiedzić.

Dzisiaj zajmiemy się jednym z najsłynniejszych modernistycznych budynków na świecie - Muzeum Solomona R. Guggenheima w Nowym Jorku. Jego stworzenie było konieczne dla wystawienia wspaniałej kolekcji sztuki nowoczesnej zgromadzonej przez S.R. Guggenheima (m.in. dzieła Picasso, Klee, Dali, Kandinsky, Malewicz), która to wcześniej wystawiana była w różnych wynajmowanych obiektach. Zadanie opracowania projektu budynku zostało przekazane Frankowi Lloydowi Wrightowi, wówczas jednemu z najsłynniejszych żyjących architektów. Mimo, iż Wright koncepcję tego spiralnego modernistycznego obiektu wymyślił wiele lat wcześniej, to zaprojektowanie muzeum zajęło mu aż kilkanaście lat. Tak długi czas był zapewne konieczny, dlatego, że pierwotnie projekt przewidywał, że ta spirala miała być wielopoziomowym garażem.

Muzeum zostało oddane do użytku w 1959 roku (w 10 lat po śmierci fundatora i kilka miesięcy po śmierci architekta).
Co do kształtu architektonicznego i konstrukcji, to powiem jedynie, że jest to najpiękniejszy budynek jaki widziałem w życiu :)

English version:
After month break I am coming back, but with a special, non-Poznań topic. The topic is related to lack of new posts, caused by preparing of my master thesis, my exam and then holidays in east coast of United States of America. I took millions of pictures of modern architecture, modern art, artistic installations and sculptures.
Of course the main theme of my blog isn't modernism in NYC, Washington, Boston, even the most beautiful and famous one, but Poznań and its modernism (and maybe a little bit simple) buildings. Although I won't deny myself the joy of publishing here a few posts with the most interesting buildings I had a chance to see in the USA.

Today I would like to present one of the most famous modernism buildings in the whole world - Salomon R. Guggenheim Museum in New York City. The building had to be made to present an amazing collection of art collected by S. R. Guggenheim (f.e.Picasso, Klee, Dali, Kandinsky, Malewicz), earlier exposed in various rented places.
The project has been prepared by Frank Lloyd Wright, one of the most famous architects of his times. Though Wright designed the modernism spiral construction many years before, preparing the museum's project took him several years. Probably he needed so long time to do it, because at first the project was meant to be a multilevel parking lot.

The Museum has been opened in 1959 (ten years after the death of benefactor and few months after the death of architect).
What can I say about shape and construction? It was the most beautiful building I've ever seen in my life :)
Polski akcent w Guggenheimie.
Polish accent in Guggenheim.


Bardzo ciekawa wystawa czasowa, przedstawiająca świetnego artystę, profesora na jeszcze świetniejszej uczelni.
Very interesting temporal exhibit presenting a great artist and professor of even greater school.1 komentarz: