sobota, 28 listopada 2009

Bank przy pl. Wolności


Budowa budynku Banku Gospodarstwa Krajowego (obecnie mieści się w nim bank BZ WBK) została rozpoczęta w 1938 roku, w typowym dla międzywojennego budownictwa publicznego oszczędnym w ozdoby stylu, ukończono go w czasie II wojny.
Po wojnie dodano do niego czerwony spadzisty daszek.

English version:
The building of National Propiety Bank (now BZ WBK) was started in 1938, in typical for interwar public buildings way - economical in style, finished in the time of WWII.
After the war the building got a new red roof.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz