środa, 20 czerwca 2012

Plac Cyryla Ratajskiego

Plac Cyryla Ratajskiego (popularnie zwany swojsko Placem Cyryla), jest bodaj najczęściej zmieniającym nazwę miejscem w Poznaniu. Wytyczony został na początku XIX wieku i nazwany Rynkiem Nowomiejskim, następnie, ale jeszcze w czasie zaborów, przemianowany został na Königsplatz (Plac Królewski). Po odzyskaniu niepodległości w 1919 roku nazwa została zmieniona na Plac Nowomiejski, ale i ta nazwa uchowała się jedynie do 1939 roku, kiedy to niemieckie władze okupacyjne przywróciły starą nazwę Königsplatz. W czasach Polski Ludowej oficjalną nazwę zmieniono na Plac Młodej Gwardii, a w 1990 roku postanowiony w tym miejscu uczcić Cyryla Ratajskiego, który był adwokatem oraz 3-krotnym prezydentem Poznania w okresie międzywojennym. Nazwa ta przyjęła się nadzwyczaj dobrze i Plac Cyryla wszedł na stałe do miejskiego języka Poznania.

English version:
Cyryl Ratajski Square during all these years has had many various names. It was placed at the beginning of the XIX th century as New City Plaza, but very soon, in times of Poland's Partitions its name has been changed into King's Plaza. In 1919 after gaining independence the name has been changed one more time and this time the place was called New City Square. It lasted only till 1939, when German authorities came back to one of the old names - King's Plaza (Königsplatz). During the People's Republic of Poland the name has been changed once again and the place became Youth Guard Square. In 1990 the city had an idea to honor Cyryl Ratajski - lawyer and Poznań mayor. That name catched on and Cyryl Square, as Poznań citizens call it, is one of the most popular places in the city.
 Plac Cyryla jest kwadratem o boku długości 100 m. Przebiega przez niego kilka linii tramwajowych i jest on jednym z najważniejszych przystanków komunikacji miejskiej w centrum.
Cyryl Ratajski Square is a square with 100m long sides. It's one of the most popular transport places in Poznań because of couples of tram lines.


Plac jest jednym z trzech (obok Placu Waryńskiego i Placu Wielkopolskiego) większych założeń osiedli socrealistycznych w Poznaniu. Jego budowa była realizacją postulatu wprowadzania zabudowań mieszkaniowych dla robotników w centrum miasta. Chociaż trzeba przyznać, że z szacunkiem odniesiono się do wcześniejszych założeń urbanistycznych i socrealistyczna jest wyłącznie forma budynków.
The place is one of three biggest Socialist realism urban ideas in Poznań (the other two are Waryński Sq. and Wielkopolski Sq.). Its building has been a realisation of a very important demand - to build flats for workers in the city center. Fortunately, Socialist realism is visible only on building's form.


Pierwotna XIX-wieczna zabudowa Placu utrzymana była w stylu neorenesansowym. Została ona niemal całkowicie zniszczona w czasie II WŚ, jedynym budynkiem placu który został utrzymany w tym nurcie do dzisiaj jest siedziba PZU.
The first buildings were kept in Neorenaissance style, but it was completely ruined during the WWII and the only one Neorenaissance building left is the PZU building. 
Jak widać, mimo materialistycznych założeń przyświecających socrealizmowi, to na osiedlu kwitnie spirytualizm :)
As you can see, though material foundations of Socialist realism, the place is full of spiritualism.


Wyświetl większą mapę

1 komentarz: